De basis van kennis van ConCEPD ligt op het vlak van leefomgevings-
kwaliteit en met name lucht, stank en geluid, maar ook ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur.

De ervaring bestaat uit 16 jaar beleidsvorming bij het Ministerie van Milieu en 13 jaar advisering. De advisering betreft in de regel complexe beleidsvraagstukken waar verschillende partijen bij betrokken zijn.
Of het nu gaat om toekomstige Europese emissieplafonds voor luchtverontreiniging, grote infrastructuurverkenningen of de alledaagse aspecten van een MKB- bedrijf en diens relatie tot een gemeente op het gebied van milieuregels, al deze zaken gaan over de onderlinge verhoudingen en relaties.

Met inhoudelijke kennis, maar vooral ervaring met de verschillende achtergronden van de stakeholders biedt ConCEPD de mogelijkheid om op een snelle en solide manier, partijen met elkaar te verbinden.